MALATYAMIZ İÇİN BULUŞTUK

2016-06-01 09:43:00
MALATYAMIZ İÇİN BULUŞTUK |  görsel 1

Malatya İçin Buluştuk

28 Mayıs 2016 günü Malatya Sanat Merkezi salonunda Malatya Kent Konseyi tarafından organize edilen; " Malatya İçin ilçeler Buluşması" isimli etkinliğe; Hekimhan'ı temsilen kaılmak üzere köyümüz muhtarı emekli öğretmen Hüseyin Çalışkan ile sabahın köründe kalkıp, Basak Köyünden 2 saatlik bir yolculukdan sonra proğram başlamadan önce salonda hazır bulunduk.

Malatya´nın İlçelerini tanıtma, birbirleri ile buluşturma, yerel düzeyde ilçelerin corafi, ekonomik, sosyal ve kültürel, gelenek göreneklerini, ananelerini, giyim-kuşam, yeme-içme, yazılı-sözlü kültür değerlerini tanıtmak amaçlı gerçekleştiren ve bir gün boyu süren bu buluşmaya Mlatyan' nın bütün ilçeleri birer stantla katıldılar.

Heyacanlı olduğu kadar, canlı, renkli, hamaratlı sıcak bir ortam oluşturan bu etkinliğe,  Malatya Büyükşehir belediyesi Başkanı Ahmet Çakır, İlçelerin Belediye Başkanları,  mahalle ( Köy) muhtarları, mahalli yazar ve sanatcılar, müzisyenler, medya mensupları ve vatandaşlar katıldı.  Proğram açılış konuşmalarının ardından Belediye başkanlarına birer plaket verildikden sonra kürsüden her ilçeye kürsüden kendi ilçesini tanıtan birer kısa konuşma imkanı tanındı. Konuşmacıların ardından yerel müzisyenler, şairler kendi ilcelerinden eserler okuyup, seslendirdiler. Bu arada standlarda tanıtım ve ikramlar gün boyu devam etti.

Malatya için söylenmiş sayısız güzellikde söz var. Bunlardan en sık dillendirileni hiç kuşkusuz ki: " Malatya Malatya Bulunmaz Eşin, Gönülleri doldurur Ayla Güneşin."  sözüdür.

Malatya'yı eşisiz kılan güzellikleri ne olakide bu söz söylenmiştir?   Belgelenebilmiş 8 bin yıllık tarihinde Malatya;  Hititler' den ( Etiler) günümüze bir uygarlık beşiği ve aynı zamanda bir medeniyetler arası yolda bir buluşma merkezi ve dört yollu bir kavşak özelliği taşimaktadır. Doğudan Batıya- Kuzeyden Güneye giden yollar Malatyada kesişir. 

Batıdan Sivas tarafından Alacahan-Hekimhan-Yazıhan güzargahından Eski-Yeni Malatya' ya ulaşan ticaret-kervan yolu, Doğu' dan Harput ( Elezığ) tarafından Fırat'ı  Kömürhan köprüsü üzerinden Izolu'dan ( Kale )  Malatya'ya da buluşan, Arguvan - Arapkir güzargahından, Erzincan,-Erzurum' a ordan Kars kapısından Kuzey'e ( Avrasya'ya) açılan yolllar, Afrika kıtasından, Kuduse, Arapyarım adasından, Yemenden, Mekkeden, Medineden, Bagdattan Şamdan, halepde birleşip Urfa üzerinden Malatyamıza ulaşan kervanlar, Kuzey'e, Doğu'ya, Batı'ya  dagılırlar. Görüldüğü ve anlaşılacağı gibi Malatyamız eşsiz bir buluşma merkezidir. Bu sebepleki Malatyalı misafirperverdir. Malatyalı çalışkan, yaratıcı, ve aynı zamanda gezgincidir. Malatyamiz sürekli göç alıp göç verimektedir. Bugün itibari ile Malatyamızın yerli nüfusu dışarıdan yoğun bir göç  alması sebebi ile azınlığa düşmüştür. Bu durum Malatyamızın değerini ve önemini azaltmak şöyle dursun aksine arttırmıştır. Malatyamıza vermemiz ve katmamız gereken değeride arttırmak görevi ve sorumluluğu doğurmuştur.

Malatya'yı eşsiz kılan en önemli özellik verimli bir  toprağa, temiz bir havaya ve pak bir suya sahip olmasıdır. Aslantepede ortaya çıkarılan bulgular, Anadolu' da ilk şehirsel yerleşim birimlerinden birinin Malatya'da olmasının hiç de tesadüfü olmadığını kanıtlamaktadır. Malatya ismi Maldia'dan gelmekdedir. Maldiya Hititlerin taktığı bir isim olup " " Bal-şıra Ülkesi" manasına gelmektedir. Bu isminde rast gele verilmediğini anlamak için Malatya Şıra Pazarına bir uğramak yeterlidir. Bu olgulardan da anlaşılacağı gibi yanısıra Malatyamızı eşsiz kılan bu özelliller  zengin ve çok renkli  bir kültür harmanı meydana getirmesinde rol oynamıştır. 

Malatyamızın bu zengin, dinamik yapısının bu günde sürüyor oluşu ne yazık ki; üzerinde yaşadığımız bu  eşsiz ve zengin memleketin, hala farkına varamamış ve gereken değeri ve hizmeti verememiş olmanın ezikliği ve mahcubiyetini yaşıyor olmamız bir hakikattir. Nereden bu kanıya vardınız ? derseniz vereceğim cevap şudur: Merkez ve çevre ilçeler  kendilerini tanıtırken; hazırladıkları malzemelerden tutunda, sunumlara varana kadar göze çarpan eksiklikler yavanlıklar, kültürel değerlere, kültür emekçilerine gösterilen ilgisizlik; beyinden çok mideyi, biz olgusundan çok beni öne çıkaran zihniyetin hala  etkin oluşu, proğram bitmeden proğramın sonuna doğru salonun boşalması ve benzeri  olumsuzluklar ( olumlulukları karartmadan) bu kanımı teyitlemektedir.

" Körde bilir Avanozun yolunu,

Çanak çömlek kırığından bellidir." 

Nevşehir' e gidenler bu sözü bir sürahide mutlaka görmüşlerdir. Avanos Nevşehir' in Kızılırmak kenarında verimli arazisi yanısıra Kızılırmak' dan çıkardıkları kille çanak-çömlek yaparak geçimini sağlayan  bir ilçedir.   

Malatyamızı ve Malatyalıyı anlamak için de; kör olmaya gerek yok. Bakmasını, duymasını, anlamasını bilenler için Malatyamızın manevi ve kültürel değerlerine ilgisizliği, vurdum-duymazlığı, yeğnikliği, oldu-bitticiliği, ben yaptım olduculuğu; anlamak ve görmek hiçde çaba gerektirmeyecek  derecede ayan beyan ortadadır. Şehir estetiği ve planlamasından, insana ve doğaya gösterilen ilği ve hizmetteki, beceri -kabiliyet- uzmanlık eksikliği, yapılan işde ve üründe-eserde sırıtan kabalık ve  hoyratlık, işi ehlinden çok, yandaşa, hısım akrabaya, ve ucuza maletmeye çalışmanın ispatıdır. Zenginleşmek ve refahdan sadece büyüme, vede çoğalmayı anlayan zihniyetin eğemen oluşu, güzellik, kullanışlılık,  toplumsal barış ve huzurun gerçekleşememesinin nedenleridir. sadece Malatyamıza has olamayn bu zihniyet küreselleşme illeti ile başlayıp liberal ekonomiye geçis sonrasının sonuçlarıdır. insana değil, paraya, güce,  maneviyata değil maddeye önem vermenin sonuçlarıdır. Eğitimden, kültüre, siyasetten maneviyata bir zihniyet değişikliği şarttır. yaşama kültürümüze sirayet etmiş bu yıkıcı hastalıkdan kurtulmamız için kültür, sanat, emekçilerine, sivil toplum kuruluşlarına, gönüllü  hizmet veren kişi ve kuruluşlara daha fazla değer ve katkı-destek vermek mecburi olmakdan öte bir görevdir.  Başda devlet adamlarımız,  siyasi iktidar, sivil toplum kuruluşları, işçi ve işveren örgütleri merkezi veyerel idari kurumlar, mademki ;  "  Yeniden Diriliş ve Yükseliş" için  hedef belirlendi, o halde herkes bu hedefin gereği ne ise meselenin ciddiyeini kavramalı ve gereğini yapmak üzere kendini yeniden gözden geçirmeli vede hiçde geçikmeden harakete geçmelidir.

Kent Konseyin gerçekleştirdiği bu etkinlik ümit ederim ileriye yönelik uzun süreli gerçekleşebilir kapsamlı ve planlı bir çalışmanın ateşleyicisi olur. Olur temennisinde de öte OLMALIDIR!

HEKİMHAN SENİ SEVİYORUZ!
Malatya İçin İlçeler Buulşması etkinliğinde en kalabalık ve ilği çeken stand Hekimhan oldu. Belediye Başkan yardımcımız metin Şahin, Halk Eğitim Merkezi görevlileri, Muhtarlar,  yazar ve sanatcılarımız vede emektar kadınlarımızın gayretleri, istekli çabaları Hekimhan farklılığını bir kez daha tescil etmiş oldu. Açığa çıkan bu yaratıcılık, sahiplenme ve çeşitlilik, kültürel hizmetlerin ve tanıtım çalışmasının ne kadar hayati olduğun önemini göstermiştir. Bu durumun bir ileri aşamaya çekilerek Belediye içerisinde bir müdürlükle kurumsallaşmasını hem Hekimhanımız hemde diğer ilçelerin gerçekleştirmesi, Malatyamız için gerekli ve zorunludur.

Yetkililerin ve yöneticilerin gerekeni yapması, başda Büyükşehir Belediyesi olmak üzere İlçe Belediyelerinin gündemine alınması için özelliklede kültür ve sanat emekçilerimiz gerekli katkı, çaba, destek ve uyarıları yapmaları gereklidir.

Daha ne diyelim; " anlayana sivri sinek saz anlamayana yada anlamak istemeye davul zurna az"  denirmiş...

Ümit ederimki meramımı (zı) anlatmaya çalışmış olayım!

 

 

 

0
0
0
Yorum Yaz