KIRIN PUTLARINIZI

2015-04-21 21:22:00
KIRIN PUTLARINIZI |  görsel 1

KIRIN PUTLARINIZI, YIKIN DİKTATÖRLERİNİZİ!

“Tarih tekerrürden ibaret derler. Hiç ders alınmış olsa idi hiç tekrar edermiydi?”
İstiklal marşı sözlerinin yazarı Mehmet Akif Ersoya ait olan bu söz, insanlığın tarihden yeterince ders alamadığının sayısız örneklerini yaşayarak görüyoruz.

Defalarca kıyameti yaşamış olan insanlık tekrar yeni bir kıyametin-felaketin eşiğinde. Son 20 yılda milyonlarca insan savaşların kurbanı oldu. Çoluk çocuk demeden bombalar, kurşunların hedefi oldu. Şehirler ülkeler yakıldı, yıkıldı. Onmilyonlarca insan yerinden yurdundan oldu. Bugün Akdeniz boğulmuş insan cesetleri ile dolup taşmakta. Avrupa'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılmış durumda. Düşük yoğunluklu Ukranya, Rusya arasındaki savaş, her an yeni bir Dünya savaşının ateşleyicisi durumunda.!!!

Yaratılmışların içerisinde tanrının meleklerinin bile önünde secde ettiği Ademoğulları, “kendine yapılmasını istemediğini başkasına da yapmama” telkinini bir türlü yerine getirmiyor ve günah işlemeye devam ediyor. Tatlı sözlere, dünyevi nimetlere aldanıp kendine, çevresine ve dünyaya zarar vermeye, cisimleştirdiği ve kendisi ile özdeşleştirdiği idollere, yine kendisinin yaptığı putlara tapmaya ve biat etmeye, kul ve kölesi olmaya devam ediyor.

Elimize tutuşturulan 4G telefonlarının sırrını bile anlamakdan aciz bir tüketici kitlesi ve tüketici toplumları gerçeği ile karşı karşıya kalmanın çaresizliğini yaşadığımız şu günlerde, küresel boyutta sudan gerekcelerle birbirine düşmanlaştırılan, birbirini boğazlayan, imha eden yeni bir putprestlik döneminden geçiyoruz.

Bir yanda "batsın bu dünya" ritimleri eşliğinde dans eden eğlenen, diğer yanda savaşların, açlığın, girdabında inleyen bir kitle. Bir yanda Afganistan-Irak-Suriye-Yemen-Sudan-Nijerya cehennem hattı, diğer yanda “Binbirgece” masallarındaki eğlenceleri aratmayan “vur patlasın, çal çırp oynasın” havasında gününü gün eden “muhteşem arap baharı” havasındaki hayat!

Bir yanda demokrasi-özgürlük-insanhakları şarkıları eşliğinde küresel medeni (!) rüzgarlar estirilirken, diğer yanda güç gösterilerinin, karşılıklı restleşmelerin, tehditlerin, maşalar aracılığıyla şiddetin, kabalığın-barbarlığın, görgüsüzlüğün, vefasızlığın, ihanetin pirim yaptığı güvenin sıfıra çekildiği, adeta pimi çekilmiş bir el bombasını andıran DÜNYA’da hala putlarımıza tapip onlardan yardım-umut bekliyoruz.!!!

İslam peygamberi Hz Muhammed, geceyarısı 12 bin kişilik ordusu ile Mekke’yi kuşatma altına aldıkdan sonra Mekkeliler savaşmayı göze alamazlar. Mekke’nin reisi Ebu Sufyan dahil herkes teslim olur ve Hz. Muhammed’e biat ederler. Hz Muhammed başda, islamı kabul etmiş yakınadamları ( Eshabı) dahil herkesi putlarını kırmaya çağırır. Fakat hiç kimse bu çağrı karşısında harakete geçmez. Hz Muhammed elindeki asası ile başlar putları kırmaya. Yetişemediklerini de Hz Aliye kırdırır. Mekke putlardan temizlenir. Zaman geçtikce anlaşılırki; kırılan putlar sadece görünürdeki putlardır. Esas olab görünmeyen, zihinlerdeki, imanlarındaki putlardır.Putlarını yıkan hz Muhammedden ve ailesinden ( Ehlibeytinden ) sonraları intikam alırlar.

Günümüz insanlığı görünen ve görünmeyen manada bir sürü puta tapmaktadır. Dinadamı, ideolojik lider, sanat yıldızı, para makam, mal mülk sahibi bu putların kulu ve esiri olmaya devam ettikce bu esaretten kurtuluşu münkün görünmemektedir. Kendi putlarını göremeyecek kadar körleşmiş, onlardan kurtulmak için yeterli güce ve inanca sahip olamayan insanlığa, Hz. Muhammed gibi çağdaş devrimcilere ihtiyacı var.

Kinden, düşmanlıklardan, şiddetten, zorbalıkdan, bencillikden, kölelik ve kötülük, okumuş cahillikden arınmış, sevgi ve saygının, barışın, güvenliğin, yardımlaşmacılığın vede adaletin hükmettiği bir Dünya her zamandan daha çok ihtiyaç var. Tüketen değil üreten toplumlara, rantcılık ve talan yerine, doğaya uyumlu, saglıklı ve sürekliliği olan bir üretim ve paylaşıma olan gereksinim acil olarak uygulanması SAVAŞA ve yaratacağı FELEKATLERE DUR! diyecektir.

Ahmet Yalçın Yıldırım
21 Nisan 2015 Amsterdam

0
0
0
Yorum Yaz